SPRAWY Z ZAKRESU

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Zakres usług Kancelarii polega na udziale Adwokata w postępowaniu przedsądowym oraz udziału w negocjacjach. Kancelaria pomaga wypracować warunki ugody, w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i innych.

WSTECZ

Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.

Thomas Jefferson

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.

Simone Weil

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur