ADWOKAT ANETA CADER

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Cader oferuje pełen zakres obsługi prawnej kierowanej do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów.

W szczególności świadczy stałą i doraźną pomoc prawną, poprzez profesjonalne reprezentowanie stron przed sądami i organami administracji publicznej wszystkich instancji. Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, wykroczeń, karno-wykonawczych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz administracyjnych a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie obok prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych przed sądami i organami administracji publicznej Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych, udział w negocjacjach, przygotowanie i weryfikację umów oraz sporządzanie opinii prawnych, statutów oraz innych dokumentów.

Znając nie tylko przepisy prawa, ale i realia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, swoim klientom Kancelaria proponuje rozwiązania racjonalne i efektywne, rzetelnie informując o sytuacji procesowej, w której się znajdują.

PROFESJONALIZM

Moje kompetencje i profesjonalizm pozwalają świadczyć usługi najwyższej jakości. Każdą sprawę realizuję indywidualnie, dbając o zachowanie najwyższych standardów.

UCZCIWOŚĆ

Moja działalność oparta jest na fundamentalnych zasadach jak kompetencja, rzetelność oraz fachowość we wszelkich przejawach podejmowanych działań.

DOŚWIADCZENIE

Liczy się dla mnie przede wszystkim dobro klienta oraz osiągnięcie wspólnego sukcesu. Dzięki doświadczeniu i wiedzy doskonale rozumiem potrzeby moich klientów.

Adwokat Aneta Cader ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu 3 – letniej aplikacji adwokackiej zdała państwowy egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Płockiej.

Adwokat Aneta Cader przed rozpoczęciem prowadzenia własnej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie pracując w kancelarii adwokackiej a wcześniej odbywała liczne praktyki w Sądach i Prokuraturze oraz odbyła staż w Kancelarii Notarialnej. Adwokat Aneta Cader zapewnia najwyższy standard usług oraz tajemnicę powierzonych informacji, działając zgodnie z Zasadami Etyki Adwokackiej, bowiem jako naczelną zasadę działania przyjmuje absolutną i bezwarunkową dyskrecję wynikającą z obowiązku zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Zaufanie Klienta, zdobyte rzetelną współpracą, jest podstawą praktyki adwokackiej.

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.

Simone Weil

Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.

Thomas Jefferson

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur