WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Zakres usług

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i prawnych oraz innych podmiotów. Stała i doraźna pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów oraz innych dokumentów, a także reprezentowanie Klientów przed Sądem i organami administracji publicznej.

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.

Simone Weil

Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.

Thomas Jefferson

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur